Obháčkovanie gumičky

Obháčkovanie gumičky nie je zložité. Spôsobov je viacero.

Tá, ktorá je na obrázku, je obháčkovaná týmto spôsobom:
Gumičku najskôr dookola obháčkujeme krátkymi stĺpikmi, ktoré spojíme a ďalej háčkujeme dokruhu.
Prvá farba:
1. rad: 1 DS, 2 RO, 1DS, 2 RO ... do konca riadka;
2. rad: KS, pikotka z 3 RO, KS, pikotka z 3 RO ... do konca riadka. Niť odstrihnúť, zmena farby.Druhá farba:
Najskôr si v mieste, kde sme do krátkych stĺpikov vpichovali dlhé, urobíme retiazku tak, že vpichneme háčik do jedného očka zpredu dozadu pleteniny a vyjdeme háčikom v následujúcom očku - zozadu dopredu (ako keby sme šili ihlou), zachytíme háčikom niť a pretiahneme. Urobíme retiazkové očko, vpichneme do ďalšieho očka a postupujeme rovnakým spôsobom. Pre lepšiu názornosť prikladám obrázok (je to na inej pletenine, no princíp je rovnaký). Do týchto retiazkových očiek potom začneme háčkovať vzor rovnaký, ako pri prvej farbe.
Niť odstrihneme, konce zatiahneme na rube a gumička je hotová.

Ak chceme bohatšiu gumičku (alebo ak máme tenšiu priadzu), môžme použiť iný vzor pre jednu alebo pre obidve farby. Napr. tento:
1. rad: KS;
2. rad: 1 DS, 2 RO, 1DS, 2 RO ... do konca riadka;
3. rad: 2 KS nad RO predošlého riadka, 2 RO ... opakujeme do konca riadka
4. rad: KS, pikotka z 3 RO, KS, pikotka z 3 RO ... do konca riadka.

Legenda:
KS             krátky stĺpik
DS             dlhý stĺpik
RO             retiazkové očko
Pikotka        www.youtube.com/watch?v=ZU2TZdPR9FM